شرکت هواپيمايي آسمان تقاضاي تقاضای مجوزي براي پرواز به اروپا از سازمان هواپيمايي كشوري نداشته است

مدير روابط عمومي سازمان هواپيمايي كشوري گفت:شركت هواپيمايي آسمان تقاضاي مجوز براي پرواز به اروپا از سازمان هواپيمايي كشوري نداشته است.

به گزارش روابط عمومي سازمان هواپيمايي كشوري رضا جعفر زاده اظهار داشت: به دنبال انتشار خبري توسط يكي از خبر گزاريهاي خارجي مبني بر ممنوعيت پرواز هواپيمايي آسمان به اروپا لازم است اذعان شود اين شركت در حال حاضر نه پروازي در آن مسير دارد و نه تقاضايي از سازمان هواپيمايي كشوري داشته است .

وي با بيان اين كه چنانچه اين كشور تقاضاي بر قراري پرواز به فضاي اتحاديه اروپا را بگيرد يقينا الزامات آن را رعايت خواهد كرد گفت: اين موضوع آن طور كه خبرگزاري مذكور نقل كرده است ارتباطي با مباحث خريد هواپيما ندارد و به نوعي پرداختن به حاشيه هاست.

http://www.cao.ir/news/organizatioal/detail?public_content=14829&title=%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%BE%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%8A-%D8%A2%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B6%D8%A7%D9%8A-%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2%D9%8A-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%BE%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%8A-%D9%83%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *